Reell medvirkning tilbyr råd, veiledning og kurs til offentlige, private aktører og organisasjoner som jobber med medvirkning.

HVORFOR MEDVIRKNING?

God medvirkning bidrar til:

  • Aktive samfunnsborgere som engasjerer seg både lokalt og globalt
  • Innovasjon ved at nye perspektiver og løsninger kommer på bordet.
  • Eierskap til utvikling
  • Bedre tjenesteuvikling som er tilpasset den enkelte bruker og gruppe

HVA ER GOD MEDVIRKNING?


Gjennom å delta, utvikle kunnskap om demokratiske prosesser og å få sette dagsorden i viktige saker som angår dem selv og samfunnet de lever i blir deltakere i medvirkningsprosesser aktive medborgere med eierskap til eget miljø.

Les mer om unges rett til å delta i medbestemmelsesprosesser her.

NOEN AV VÅRE PROSJEKTER:

SOSIALE OG KULTURELLE MØTEPLASSER I NYE LILLESTRØM KOMMUNE

UNICEF NORGE OG NORDISK BARNEFORUM 2020

UNGDOMS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN I NYE LINDESNES KOMMUNE