Reell medvirkning hjelper din kommune eller organisasjon med gode prosesser for å utvikle deres arbeid med medvirkning. Vi tilbyr tjenester for alle som vil bli bedre på medvirkning. Vi har tilbud til politikere, administrasjonen og innbyggere.

Vi samarbeider tett med oppdragsgiver om å skreddersy prosessen med deres behov. Vi ønsker i størst mulig grad å involvere sluttbruker i prosessen.   

Vi tilbyr følgende tjenester:

Prosessbistand
Ønsker dere støtte til å lage en prosjektplan og gjennomføre en god strukturert prosess, men ikke vet helt hvordan gripe det an? Ofte er det godt å sparre med andre i utvikling, definisjon og planlegging av en prosess. Vi tilbyr prosessbistand til både større og mindre prosjekter. Vår erfaring med å starte, gjennomføre og evaluere prosesser er hentet fra organisasjonslivet og arbeid med medvirkningsarbeid i kommunen og fylkeskommunen. Vi har god forståelse av konseptutvikling i både det offentlige og privat marked.

Tilpasset undervisningsopplegg 
Vi har utviklet prosjektbasert og ungdomsstyrt «Innsats for andre». Dette er et valgfag som skal gi ungdomsskoleelever kunnskap om hvordan møte frivillige lokale behov ut fra egen kompetanse og kapasitet. Vi tilbyr lærerveiledning og opplæring for skoler og øvrige i dette opplegget. Eller vi utvikler egne tilpassede undervisningsopplegg.

Kommuneplankurs
Kommuneplankurset lar innbyggere, feks ungdom eller eldre, delta og si sine meninger i kommuneplanarbeidet. Foregår over tre samlinger med deltakende metoder, feltarbeid og utarbeiding av innspill til politikerne.

Plansakkurs for ungdom / «Ungdomstråkk»
Plansaker er ofte de tyngste og mest tekniske sakspapirene i kommunen, samtidig som de har mest å si for barn og unges nærmiljø. Barn og unge har rett til å si sin mening i plansaker, men det er vanskelig å gjøre i praksis. Plansakkurset gjør plansakene forståelige for ungdom og bidrar til at de får sagt sin mening. Vi gjennomfører Ungdomstråkk for å kartlegge og rådgi for utvikling i et aktuelt område.

Ungdomshøring
Vi gjennomfører en høring om et gitt tema blant kommunens ungdommer. Kommunen får ny innsikt i en viktig problemstilling. Vi leverer en rapport ved endt oppdrag som inneholder ungdommens egne forslag og meninger om temaet.

Rådgivning
Vi kan gi kommunen, bedriften eller organisasjonen råd og anbefalinger i prosesser rundt utvikling av struktur for medvirkningsarbeid, deltakende metoder og ulik form for brukermedvirkning.

Evaluering og analyse
Vi gjennomgår kommunens nåværende struktur og kultur for ungdomsmedvirkning, og utarbeider en rapport med evaluering og anbefalinger for videre utvikling.

Foredrag, møte- og debattledelse
Vi holder gjerne foredrag på større og mindre konferanser, for team og avdelinger og for politikere om «Ungdomsmedvirkning – hva og hvorfor». Her vil vi presentere nyere forskning på feltet, suksesshistorier og inspirasjon. Foredragene skreddersys din kommunes behov. Vi kan også lede møter og debatter om ungdomsmedvirkning, eller hjelpe til i forberedelsene.

Ungdommens fylkesting / kommunestyre / bystyre
Vi kan gjennomføre større, representative politiske møter for ungdom med diskusjon og demokratisk prioritering av saker de ønsker å løfte til politikerne.

Opplæring av ungdomsråd
Vi kan gi ungdomsrådene opplæring i hvordan lese sakspapirer, hvordan gå frem for å få gjennomslag for sine saker, hvordan arbeide målrettet og konstruktivt, og hvordan drive demokratisk rekruttering av nye rådsmedlemmer. Vi benytter oss av deltakende metoder, lek og moro.

Opplæring av politikere og administrasjon
Vi tilbyr opplæring i hvordan politikere og administrasjon best kan følge opp ungdom og deres vedtak og hvordan man kan legge til rette for reell medvirkning. Vi deler de viktigste tingene politikere og administrasjon IKKE må gjøre! Vi gjennomgår også lovverket, støtteordninger og ressurser.

%d bloggere like this: