anna@reellmedvirkning.no

Anna er nylig uteksaminert med en mastergrad i pedagogikk fra UiO der hun skrev om hvordan kultursektoren kan nå ut til barn og ungdom ved å samarbeide med dem. Anna begynte i Reell medvirkning i 2019, og har vært en viktig bidragsyter for Reell medvirkning i utviklingen av metoder og gjennomføring av barne- og ungdomshøringer i nye Lillestrøm kommune. Hun har bidratt med å kartlegge og gi råd til kommunens arbeid med sosiale og kulturelle møteplasser for ungdom i nye Lillestrøm kommune. I prosessen har hun fasilitert medvirkningsprosesser for omtrent 1000 8. klasse-elever.

Anna har opparbeidet seg erfaring innen teknologi og læring fra ulike bedrifter. Hun har analysert læring og kommunikasjon gjennom chatteprogrammer og fordypet seg i kunstig intelligens. Hun har også observert og undersøkt hvordan studenter og VGS-elever lærer av spill i undervisning. Videre har hun deltatt på seminarer og intervjuet forskere på feltet.

Anna har også inngående erfaring fra barneskole. Hun har arbeidet som assisterende spesialpedagog og i den anledning forholdt hun seg til individuelle, tilpassede opplæringsplaner. Hun lærte hvordan man skal kommunisere med en yngre målgruppe, og med barn som nødvendigvis ikke har den samme språkforståelsen.

%d bloggere like this: