Sosiale og kulturelle møteplasser for ungdom i nye Lillestrøm kommune.

Skedsmo kommune har invitert alle 8. trinn-elever i kommunene Skedsmo, Fet og Sørum til å si sin mening om sosiale og kulturelle møteplasser for ungdom i nye Lillestrøm kommune. Hvordan er det eksisterende tilbudet? Hva er den perfekte fritiden for ungdom i nye Lillestrøm kommune? Hva er viktig å tenke på når man skal utvikle … Fortsett Sosiale og kulturelle møteplasser for ungdom i nye Lillestrøm kommune.

Innspill til Bogerud torg og nytt grendehus

Bogerud i bydel Østensjø er i enorm utvikling og befolkningen opplever behov for å si sin mening om den lokale byutviklingen. Hva skal til for å trives på Bogerud? Hvordan kan flere innbyggere føle seg inkludert, delta i utvikling av egen hverdag og oppleve et fellesskap med sine medborgere i området? Svar på disse spørsmål, og mye … Fortsett Innspill til Bogerud torg og nytt grendehus

Nytt ungdomshus på Skedsmokorset

I april 2018 laget Reell medvirkning opplegg, gjennomførte workshops og utarbeidet rapport på oppdrag for Skedsmo kommune, for å kartlegge ungdomsskoleelevers meninger for nytt ungdomshus på Skedsmokorset. Skedsmo kommune inviterte ungdom i 8.trinn på to skoler på Skedsmokorset til å si sin mening om et nytt ungdomshus i området. Hvor bør det være? Hva bør det inneholde? … Fortsett Nytt ungdomshus på Skedsmokorset

Innovasjonsløftet må skje med folk

"Vi [politikere] må få tilgang på innbyggeres tanker og næringslivets behov. Innbyggernes behov må være i sentrum", åpnet Monica Mæland med, da hun inviterte til oppstartskonferanse for ny stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Kunnskap om dette gir svar på hvordan kan det offentlige være innovative og fatte gode vedtak, sier hun. Men hvordan skal … Fortsett Innovasjonsløftet må skje med folk

Hvordan knekke medvirkningskoden?

Når vi lager opplæring, verksteder og medvirkningsprosesser, starter vi med å undersøke hvilket mål som skal nås. Og hvordan skal vi komme oss til dette målet? Hvilken endring er ønskelig, hvilke spørsmål skal besvares, hvilke undringer skal vi grave i? Siden god medvirkning gir bedre folkehelse, ville vi sammen med WHO-nettverket Sunne kommuner invitere til … Fortsett Hvordan knekke medvirkningskoden?

Alle på banen!

Oslo kommune har vært gjennom flere områdeløft. Resultatene er mange, ikke minst gode erfaringer og verktøy for deltakelse og medvirkning!  Innbyggerinvolvering, tverrfaglige samarbeid og offentlig-privat samspill høres nesten utpisk ut - men det er god grunn til å tro at virkemidlene og verktøyene som presenteres av Oslo kommune i denne rapporten er veldig gode. (Illustrasjon: … Fortsett Alle på banen!