Gabrielle er konsulent med erfaring fra interesseorganisasjoner og styrearbeid, særlig innen utdanningssektoren. Hun har vært studentleder ved UiO, styreleder for Samskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), styremedlem i Naturhistorisk Museum og med i en rekke styrer og utvalg.

SiO har 8600 studentboliger med over 10 000 leieforhold, og utviklingsplaner for 3000 nye boliger innen 2022 i Oslo og Akershus. Boligutvikling, bokvaliteter, innovasjon og økt konkurranse fra nye aktører på boligmarkedet var høyt på agendaen da Gabrielle var styreleder.

Hun har også sittet i Oslo kommunes arbeidsgruppe for ny campusstrategi. Å skape byrom der utdanningssektoren, kommunen, næringslivet og innbyggerne kan samhandle i større grad enn i dag var viktig i det arbeidet.

Gjennom flere lederroller har Gabrielle fått mye praktisk erfaring med å forholde seg strategisk til politikere og media. I CC bistår hun flere kunder med prosessledelse og kommunikasjonsstrategier, i tillegg til løpende rådgivning om sosiale medier, tradisjonelle medier og annet synlighetsarbeid.

Fra 2010-2013 jobbet Gabrielle som politisk sekretær for det ungdomsrådet i Oslo, der hun blant annet sikret ungdoms innspill i kommuneplanen, plansaker og budsjett.

Gabrielle har en master i historie, og en bachelor i europastudier fra Universitetet i Oslo, med et opphold på Sciences Po i Lyon.

%d bloggere like this: