Håkon er konsulent for Reell medvirkning med spisskompetanse i involvering og demokratiutvikling. Håkon er en dyktig fasilitator i åpne innspillsprosesser og har, blant annet, vært en nøkkelperson for Reell medvirkning i et prosjekt på oppdrag for bydel Nordstrand i Oslo. Der han har involvert, fulgt opp og bistått ungdommer på Ryen med deres områdeutviklingsprosjekter.

Han har planlagt metoder, gjennomført og rapportert fra ukentlige medvirkningsprosesser.

Håkon har vært leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), den nasjonale interesseorganisasjonen for studenter i Norge, og representerer om lag 230 000 studenter ved norske universiteter og høyskoler. Før dette var Håkon studentleder ved UiB i to perioder. Han har lang fartstid innenfor gjennomføring og utvikling av demokrati og menneskerettsundervisning for elever på ungdomsskole og videregående både gjennom Raftostiftelsen og Human Etisk Forbund.

%d bloggere like this: