Unge har rett til å delta i medbestemmelsesprosesser i saker som angår dem selv, i følge barnekonvensjonens § 12.

Ved å tilrettelegge for god ungdomsmedvirkning legger man til rette for en samfunnsutvikling som er forankret i den oppvoksende generasjonen.

Se våre kurs og tilbud her. 

%d bloggere like this: