Ingvild har vært en viktig bidragsyter til flere av prosjektene til Reell Medvirkning ved å lede samtaler for å utvikle metoder, innhente innspill og basert på dette utforme anbefalinger til oppdragsgiver.

Ingvild har lang erfaring fra arbeid med prosesser for medvirkning fra Røde Kors og Røde Kors Ungdom der hun har hatt ansvar for å sikre at ungdomsorganisasjonen har blitt hørt internt på en god og konstruktiv måte. Hun har hatt ansvar for det øverste rådgivende organet på ungdom i Røde Kors og har arrangere landsmøte til ungdomsorganisasjonen. Ingvild har lang erfaring fra å holde kurs og arrangere arbeidsmøter og samlinger for frivillige og ansatte i Røde Kors fra hele landet. Hun har vært en viktig støtte for alle som jobber med Røde Kors Ungdom nasjonalt og på distriktsnivå i den tiden hun har vært i Røde Kors.

%d bloggere like this: