julianne@reellmedvirkning.no

Julianne er tidligere prosjektleder i Reell medvirkning. Julianne er konsulent med spisskompetanse i prosjektledelse, politisk påvirkning og i åpne innspillsprosesser. Hun har siden april 2018 levert tjenester til blant annet Mandal kommune, bydel Nordstrand, Porsanger kommune, Redd Barna, UNICEF og Skedsmo kommune. Julianne har planlagt og koordinert flere av Reell medvirknings prosjekter.

Julianne har bred erfaring med utvikling og gjennomføring av medvirkningsprosesser. Han har tidligere vært prosjektleder for en serie av ungdomshøringer i regi av Røde Kors ungdom. Hun har koordinerte og fasilitert ungdomshøringer i Harstad, Haugesund og Ålesund. Arbeidet bestod av å samle og veilede 125 deltakere i alderen 13-19 år.

Julianne har også mange år bak seg i lokalt medvirkningsarbeid, spesielt fra lokalt og sentralt ungdomsråd i Oslo. Hun har sittet i styret til UngOrg, en paraplyorganisasjon for ca. 60 barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. Julianne har også tidligere bidratt til å planlegge og gjennomføre Ungdommens bystyremøte i Oslo, og hun har vært tilrettelegger på ungdomshøringene i Oslo, i regi av UngOrg.

Julianne har en BA i sammenlignende politikk og en MA i Dispute og Conflict Resolution.

%d bloggere like this: